Terms and Conditions

Voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Neem hier contact met ons op als u nog andere vragen heeft. Bedankt voor het verbinden.

De algemene voorwaarden van Tasker (bijgewerkt op 30 November 2017) bieden een leidraad om u te helpen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van tasker en uw eigen verplichtingen op het Tasker-platform te begrijpen. Tasker biedt nu een taakovereenkomst waarmee gebruikers hun contractuele rechten en plichten bij het uitvoeren of ontvangen van services kunnen begrijpen. Tasker heeft ook informatie bijgewerkt met betrekking tot zijn betalingsfaciliteiten en diensten voor geschillenbeslechting.

Gebruikersovereenkomst: www.tasker.be

Tasker heeft een online platform waarmee gebruikers via het Tasker-platform verbinding kunnen maken met andere gebruikers die services leveren.

Lees deze voorwaarden en alle beleidsrichtlijnen, inclusief het privacybeleid en de Marktplaatsregels, zorgvuldig voordat u het Tasker-platform gebruikt. Dit Beleid wordt door verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen.

Alle gedefinieerde termen in deze Overeenkomst hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Woordenlijst van Tasker.

1. REIKWIJDTE VAN DE SERVICE VAN TASKER

 • 1.1 Tasker biedt het Tasker-platform waarmee Job Posters gepubliceerde taken kan publiceren.
 • 1.2 Tasker-werknemers kunnen een aanbieding doen in reactie op een Geposte taak. Delen van de details van de aanbieding kunnen openbaar worden gemaakt, ook voor internetgebruikers die geen gebruiker zijn.
 • 1.3 Een Job Poster kan een Gepubliceerde Taak op elk gewenst moment intrekken of wijzigen voordat hij / zij een Aanbieding accepteert. Tasker behoudt zich het recht voor om alle aanbiedingen voor een gepubliceerde taak die voor de wijziging of wijziging zijn gedaan, te annuleren.
 • 1.4 Als een opdrachtbrief een aanbieding op het Tasker-platform accepteert, wordt een taakovereenkomst gecreeerd tussen de Tasker-werknemer en de opdrachtposter.
 • 1.5 Bij het creeren van een Taakovereenkomst moet de Taakaffiche de taakbetaling op Borg-rekening betalen.
 • 1.6 Bij het tot stand brengen van het Taakcontract heeft Tasker Tasker Services verleend en zijn de Vergoedingen verschuldigd en betaalbaar.
 • 1.7 Nadat het Taakcontract is gecreeerd, kunnen de Tasker-werknemer en Job-poster het Taakcontract op het Tasker-platform varieren. De Job Poster en Tasker Worker worden aangemoedigd om het prive-berichtensysteem van Tasker te gebruiken om het Takencontract te wijzigen of te wijzigen of om op andere wijze te communiceren.
 • 1.8 De Tasker-werknemer moet de Services uitvoeren die vereist zijn in het kader van het Taakcontract.
 • 1.9 Zodra de Services compleet zijn, moet de Tasker-medewerker hiervan melding maken op het Tasker-platform.
 • 1.10 Zodra de Services zijn voltooid, moet de Job Poster dit melden op het Tasker Platform.
 • 1.11 Zodra de Geplaatste Taak is voltooid en de Taakaffiche bevestigt dat de Services zijn voltooid, of als Tasker tevreden is dat de Services zijn voltooid, wordt de Werknemersbetaling vrijgegeven van de Borg-account.
 • 1.12 Nadat het Taakcontract is voltooid, worden de partijen aangemoedigd om feedback te geven op en feedback te geven op de Services op het Tasker Platform.
 • 1.13 Tasker biedt mogelijk een functie waarmee gebruikers services kunnen aanvragen op basis van de vaardigheden, reputatie of andere kenmerken van een andere gebruiker. Wanneer dit gebeurt, zal die gebruiker automatisch op de hoogte worden gesteld van de nieuwe Geplaatste Taak en zou de Jobposter willen dat de Gebruiker een Offerte doet om Diensten te leveren. Deze gebruiker heeft echter geen verdere speciale rechten en moet het normale biedingsproces volgen om de Tasker-werknemer voor de Gepubliceerde taak te worden.

2. ROL EN VERPLICHTINGEN VAN TASKER

 • 2.1 Tasker biedt alleen het Tasker-platform, waardoor gebruikers gepubliceerde taken kunnen publiceren en aanbiedingen kunnen maken op gepubliceerde taken.
 • 2.2 Tasker staat alleen personen van 18 jaar en ouder toe om gebruiker te worden.
 • 2.3 Gebruikers moeten natuurlijke personen zijn, maar kunnen in hun accountbeschrijving aangeven dat ze een zakelijke entiteit vertegenwoordigen.
 • 2.4 Tasker kan naar eigen goeddunken iemand weigeren om zich te registreren of een account bij Tasker aan te maken of een bestaand account te annuleren of op te schorten.
 • 2.5 Het registreren en aanmaken van een account bij Tasker is gratis. Er zijn geen kosten verbonden aan het plaatsen van taken of andere Tasker-gebruikers om inhoud op het Tasker-platform te beoordelen, inclusief Geplaatste taken.
 • 2.6 Tasker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig aspect van de Job Poster- en Tasker Worker-interactie, inclusief maar niet beperkt tot de beschrijving, uitvoering of levering van Services.
 • 2.7 Tasker is niet verantwoordelijk en geeft geen garantie met betrekking tot de waarheid of nauwkeurigheid van enig aspect van enige informatie die door Gebruikers wordt verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot het vermogen van Tasker-werknemers om taken uit te voeren of artikelen te leveren, of de eerlijkheid of nauwkeurigheid van alle informatie verstrekt door Job Posters of de mogelijkheid van Job Posters om te betalen voor de gevraagde Services.
 • 2.8 Behalve voor aansprakelijkheid met betrekking tot een niet-uitsluitbare voorwaarde, wordt de Tasker-service geleverd op een "as is" -basis en zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan ​​door de wet, wijzen wij en onze leveranciers met name alle impliciete garanties van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk af in de mate toegestaan ​​door de wet.
 • 2.9 Tasker is niet verplicht aan een Gebruiker om zich bij een geschil tussen Gebruikers te helpen of erbij te betrekken, hoewel dit wel kan om de Gebruikerservaring te verbeteren.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

 • 3.1 U zult te allen tijde:
  • (a) voldoen aan deze Overeenkomst (inclusief alle Beleid) en alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  • (b) alleen nauwkeurige informatie over het Tasker-platform plaatsen;
  • (c) onmiddellijk en efficient verplichtingen nakomen tegenover andere Gebruikers krachtens een Taakovereenkomst; en
  • (d) ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van wetten die op u van toepassing zijn als jobaffiche of

Tasker-werknemer, of met betrekking tot het gebruik van het Tasker-platform.

 • 3.2 U stemt ermee in dat alle inhoud (hetzij verstrekt door Tasker, een gebruiker of een derde partij) op het Tasker Platform niet mag worden gebruikt op sites van derden of voor andere zakelijke doeleinden zonder voorafgaande toestemming van Tasker.
 • 3.3 U mag het Tasker-platform niet gebruiken voor illegale of immorele doeleinden.
 • 3.4 U moet de controle behouden over uw Tasker-account en uw account op geen enkele manier verhandelen, ook door anderen toe te staan ​​uw account te gebruiken of door uw account of de inhoud ervan aan een andere persoon over te dragen of te verkopen.
 • 3.5 U verleent Tasker een onbeperkte, wereldwijde, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen en aanpassen van inhoud en informatie die op het Tasker-platform is geplaatst met het doel materiaal op het Tasker-platform te publiceren en anderszins vereist te zijn om de Tasker te leveren Service, voor de algemene promotie van de Tasker-service en zoals toegestaan ​​door deze Overeenkomst.
 • 3.6 U gaat ermee akkoord dat alle informatie die op het Tasker Platform wordt geplaatst op geen enkele manier potentieel of feitelijk schadelijk kan zijn voor Tasker of een andere persoon. Harm omvat, maar is niet beperkt tot, economisch verlies dat Tasker zal of kan lijden.
 • 3.7 Zonder enige bepaling van deze Overeenkomst te beperken, moet alle informatie die u aan Tasker verstrekt of publiceert in een Gepubliceerde taak up-to-date zijn en worden bijgehouden en niet:

* (a) onjuist, onnauwkeurig of misleidend of misleidend zijn;

* (b) frauduleus zijn of gepaard gaan met de verkoop van nagemaakte of gestolen goederen;

* (c) inbreuk maken op de auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van derden, rechten op publiciteit, vertrouwelijkheid of privacy;

* (d) in strijd zijn met toepasselijke wetgeving, statuten, verordeningen of reguleringen (inclusief, maar niet beperkt tot, wetten inzake export en importcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, strafrecht, antidiscriminatie en handelspraktijken / wetten inzake eerlijke handel);

* (e) lasterlijk, smadelijk, bedreigend of intimiderend zijn;

* (f) obsceen zijn of materiaal bevatten dat, geheel naar eigen goeddunken van Tasker, op enigerlei wijze ongepast of onwettig is, inclusief, maar niet beperkt tot, obscene, ongepaste of onwettige afbeeldingen; of

* (g) schadelijke code, gegevens of instructies bevatten die opzettelijk of onopzettelijk schade toebrengen of de beoogde functie van een Tasker-platform ondermijnen, inclusief, maar niet beperkt tot virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, paaseieren of andere computerprogrammeringsroutines die schade kunnen toebrengen, wijzigen, verwijderen, nadelig kunnen interfereren met, sluipend onderscheppen, toegang zonder toestemming of onteigenen van systemen, gegevens of persoonlijke informatie.

 • 3.8 Tasker Platform kan van tijd tot tijd locatiegebaseerde of op kaarten gebaseerde functionaliteit inschakelen. Het Tasker-platform kan de locatie van Job Posters en Tasker-werknemers weergeven aan personen die op het Tasker-platform surfen. Elke Job Poster wordt gevraagd om de straat en de voorstad aan te geven waar de Services moeten worden afgeleverd. Een opdrachtaffiche mag nooit persoonlijke gegevens onthullen, zoals de volledige naam, straatnummer, telefoonnummer of e-mailadres van de Job Poster in een Gepubliceerde taak of in enige andere openbare communicatie op het Tasker Platform.
 • 3.9 Als u een Tasker-werknemer bent, moet u het recht hebben om diensten te verlenen onder een taakovereenkomst en om in Belgie te werken. U moet voldoen aan belasting- en regelgevingsverplichtingen met betrekking tot betalingen (inclusief een Werknemersbetaling) die zijn ontvangen in het kader van een Taakovereenkomst.
 • 3.10 Tasker-werknemers dienen Diensten te leveren aan Job Posters in overeenstemming met het Takencontract, tenzij de Services bij wet verboden zijn, deze Overeenkomst, een overeenkomst tussen de Gebruiker en een Derde Provider of een van onze Beleid.
 • 3.11 Het is niet toegestaan ​​om, bij het leveren van Diensten, een Job Poster-vergoeding in rekening te brengen bovenop de Werknemersbetaling.
 • 3.12 U mag geen betalingen buiten het Tasker-platform aanvragen bij de Job-poster, behalve voor zover toegestaan ​​volgens artikel 3.13 en alleen als het Tasker-platform de terugbetaling via de Borg-rekening van de in overweging 3.13 beschreven kosten niet vergemakkelijkt.
 • 3.13 Indien een Tasker-werknemer akkoord gaat met het betalen van sommige kosten voor het voltooien van de Services (zoals apparatuur om de Services te voltooien), is de Tasker-werknemer als enige verantwoordelijk voor het ontvangen van enige vergoeding van de Job-poster. Tasker adviseert Tasker-werknemers om niet in te stemmen met het maken van kosten voorafgaand aan de taakbetaling, tenzij de Tasker-werknemer zeker weet dat Job Poster de kosten onmiddellijk zal vergoeden.
 • 3.14 Als Tasker naar eigen goeddunken bepaalt dat u een verplichting op grond van deze clausule 3 hebt geschonden, behoudt het zich het recht voor om inhoud, Geposte Taak of Aanbieding die u hebt ingediend bij de Tasker-service te verwijderen of uw account en / of een Taak te annuleren of op te schorten contracten.

4. KOSTEN

 • 4.1 Bij het tot stand komen van een Taakovereenkomst zijn de Gebruikers Tasker de Vergoedingen verschuldigd. Vergoedingen worden automatisch afgetrokken van de taakbetaling die wordt bewaard op de Borg-rekening.
 • 4.2 Als de Geplande taak vereist dat een Tasker-werknemer kosten maakt bij het voltooien van de Services, worden de gemaakte kosten niet opgenomen in enige berekening van Vergoedingen.
 • 4.3 De vergoedingen omvatten geen kosten die mogelijk verschuldigd zijn aan externe dienstverleners. Alle externe serviceproviders worden betaald op grond van een afzonderlijke overeenkomst van een gebruiker met die externe serviceprovider.
 • 4.4 Tasker kan van tijd tot tijd de vergoedingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op hun betaling wijzigen. Elke wijziging met betrekking tot de vergoedingen is van kracht veertien (14) dagen nadat Tasker u op de hoogte brengt van die wijziging door een bericht te sturen naar uw Tasker-account of door u de volgende keer dat u zich aanmeldt bij het Tasker-platform op de hoogte te stellen.
 • 4.5 Tasker kan naar eigen goeddunken kiezen om de Vergoedingen of de voorwaarden die van toepassing zijn op hun betaling tijdelijk te wijzigen. Melding van tijdelijke wijzigingen wordt ook naar uw account verzonden.
 • 4.6 Alle aan Tasker te betalen vergoedingen en kosten zijn niet-opzegbaar en niet-restitueerbaar, onder voorbehoud van uw rechten onder niet-uitsluitbare voorwaarden.
 • 4.7 Indien Tasker een nieuwe dienst op het Tasker Platform introduceert, zijn de vergoedingen die van toepassing zijn op die service betaalbaar vanaf de lancering van de dienst.

5. BETALINGEN EN TERUGBETALINGEN

 • 5.1 Als:
  • (a) de Job Poster en de Tasker-werknemer komen onderling overeen om het Taakcontract te annuleren; of
  • (b) na redelijke pogingen van een Job Poster om contact op te nemen met een Tasker-werknemer om het Taakcontract uit te voeren, wordt het Taakcontract geannuleerd;

en

  • (c) Tasker is tevreden dat de taakbetaling moet worden teruggestuurd naar de Job Poster,

dan betaalt Tasker de Werknemersbetaling die op de Borg-rekening is bijgeschreven op de Job Poster. Tasker kan ook namens de Tasker-werknemer betalen op de rekening van de Job Poster, een extra bedrag dat gelijk is aan de vergoedingen die in verband met het Takencontract zijn geÔncasseerd.

 • 5.2 Elk bedrag betaald door Tasker namens een Tasker-werknemer onder clausule 5.1 is een schuld verschuldigd door de Tasker-werknemer aan Tasker.
 • 5.3 Indien, om welke reden dan ook, een Werknemersbetaling niet kan worden overgedragen of anderszins wordt gedaan aan de Tasker-werknemer of teruggestuurd naar de Job-poster (naargelang het geval) of als er geen andere vordering wordt gedaan voor een Werknemersbetaling, blijft de Werknemer Betaling in de Borg-account tot betaald of anders gedurende maximaal drie maanden vanaf de datum waarop de jobaffiche de taakbetaling oorspronkelijk op de Borg-rekening heeft gestort.
 • 5.4 Na de 3 maanden bedoeld in clausule 5.3, en op voorwaarde dat er nog steeds geen geschil is met betrekking tot de Werknemer Betaling, zal de Betaling van de Werknemer automatisch worden omgezet in een Opgeslagen Waarde Kaart en gecrediteerd op de Job Poster.

6. VASTGESLOTEN WAARDEKAARTEN

 • 6.1 Opgeslagen waardekaarten:
  • (a) kan door de gecrediteerde Gebruiker worden gebruikt om te betalen voor nieuwe Services via het Tasker Platform;
  • (b) niet terugbetaalbaar of inwisselbaar voor geld;
  • (c) kan niet worden vervangen, uitgewisseld of opnieuw geladen;
  • (d) zijn geldig gedurende 12 maanden vanaf de laatste datum waarop het beltegoed van Tasker is aangevuld, de datum van uitgifte of aankoop of een door Tasker toegepaste vervaldatum;
  • (e) kunnen ook onderworpen zijn aan aanvullende of verschillende voorwaarden en bepalingen, zoals gespecificeerd met betrekking tot een Opgeslagen Waarde Kaart, zoals een beperking op het inwisselbaarheid van de Opgeslagen Waarde Kaart (bijvoorbeeld alleen voor een eerste Taakcontract van een Gebruiker ), specificeer een minimale Services-waarde of geef een maximale krediet- of kortingswaarde op; en
  • (f) mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, gedistribueerd of gepubliceerd direct of indirect in enige vorm of op enige manier voor gebruik door een andere entiteit dan de gecrediteerde gebruiker, of opgeslagen in een systeem voor gegevensherstel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tasker.
 • 6.2 De Gebruiker gecrediteerd met een Opgeslagen Waarde Kaart is als enige verantwoordelijk voor de beveiliging van elke Opgeslagen Waarde Kaart. Tasker is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de Opgeslagen Waarde Kaart en is niet verplicht om een ​​Opgeslagen Waarde Kaart te vervangen.
 • 6.3 Tasker accepteert en weigert of annuleert geen Opgeslagen Waarde Kaarten, die het naar eigen goeddunken heeft bepaald, in strijd met deze Overeenkomst is gebruikt, of is vervalst, gemanipuleerd of op andere wijze frauduleus is en Tasker behoudt zich het recht voor om vermoedelijke frauduleuze activiteiten door te verwijzen naar relevante wetshandhavingsinstanties. Met name Opgeslagen Waarde Kaarten, zoals promotiecoupons, vouchers of codes die worden verspreid of verspreid zonder onze goedkeuring, bijvoorbeeld op een internet prikbord of op een "koopjes" website, zijn niet geldig voor gebruik en kunnen worden geweigerd of geannuleerd.
 • 6.4 Tasker heeft recht op elke waarde op een Opgeslagen Waarde Kaart die niet wordt ingewisseld voordat de Opgeslagen Waarde Kaart vervalt of geannuleerd wordt door Tasker.

7. ZAKELIJKE PARTNERS

 • 7.1 Tasker kan overeenkomsten sluiten met Zakenpartners en kan Tasker-werknemers betrekken bij de levering van Zakelijke Diensten. Tasker-werknemers die ermee instemmen om Zakelijke Diensten voor Zakenpartners uit te voeren, erkennen en stemmen ermee in dat Tasker en de Zakenpartner Diensten aan derden kunnen doorverkopen tegen een hogere vergoeding.
 • 7.2 Zakenpartners kunnen eisen dat Tasker-werknemers die zakelijke diensten verlenen, worden goedgekeurd of over specifieke kwalificaties beschikken. Tasker kan zakenpartners helpen bij het vinden van Tasker-werknemers met de juiste kwalificaties. Tasker biedt geen garantie dat het Tasker-werknemers of Tasker-werknemers die hiervoor geschikt zijn, zal aanbevelen.
 • 7.3 Zakenpartners kunnen Tasker-werknemers verplichten om een ​​zakenpartnerscontract aan te gaan voordat zij zakelijke diensten verlenen.
 • 7.4 Waar een Tasker-werknemer een Geplande Taak accepteert met een Zakenpartner:
  • (a) de Tasker-werknemer moet zakelijke diensten verlenen aan de zakenpartner in overeenstemming met het taakcontract en alle toepasselijke zakenpartnerscontracten; en
  • (b) de voorwaarden van het Business Partner Contract prevaleren in de mate van inconsistentie.

8. BETALINGSFACILITEIT

 • 8.1 Tasker kan een Borg-aanbieder gebruiken om de Borg-rekening te gebruiken.
 • 8.2 Voor zover relevant voor het verstrekken van de Borg-rekening, zijn de voorwaarden op https://www.paypal.com opgenomen in deze Overeenkomst en prevaleren boven deze Overeenkomst in de mate van inconsistentie met betrekking tot de levering van de Borg-account. Borg-account.

9. DIENSTEN VAN DERDEN

 • 9.1 Tasker kan van tijd tot tijd Diensten van Derden op het Tasker Platform opnemen. Deze Services van Derden worden niet geleverd door Tasker.
 • 9.2 Diensten van derden worden aangeboden aan gebruikers volgens de algemene voorwaarden van de derde partij. Services van derden kunnen gepromoot worden op het Tasker Platform als een gemak voor onze Gebruikers die mogelijk de Diensten van Derden van belang of van gebruik vinden.
 • 9.3 Als een gebruiker een derde partij serviceprovider inschakelt, is de overeenkomst rechtstreeks tussen de gebruiker en die externe serviceprovider.
 • 9.4 Tasker geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de Diensten van Derden. Echter, om ons helpen om onze Tasker Platform verbeteren, kan Gebruikers Tasker kennis stellen van hun Third Party Service ervaring hier .

10. VERIFICATIE & BADGES

 • 10.1 Tasker kan gebruik maken van Identity Verification Services.
 • 10.2 U gaat ermee akkoord dat Tasker Identity Verification Services mogelijk niet volledig accuraat zijn, aangezien alle Tasker-services afhankelijk zijn van door de gebruiker verstrekte informatie en / of informatie- of verificatiediensten die door derden worden aangeboden.
 • 10.3 U bent als enige verantwoordelijk voor de identiteitsverificatie en Tasker aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor elk gebruik dat wordt gemaakt van een Tasker Identity Verification Service.
 • 10.4 Tasker Identity Verification Services kunnen op elk moment worden gewijzigd.
 • 10.5 Het Tasker-platform kan ook een door de gebruiker geÔnitieerd feedbacksysteem bevatten om gebruikers te helpen evalueren.
 • 10.6 Tasker kan Verificatiepictogrammen beschikbaar stellen aan Airtasker-werknemers. De beschikbare verificatiepictogrammen kunnen worden aangevraagd door de Tasker-medewerker via het Tasker-platform en worden namens de Tasker-medewerker geregeld en tegen een vergoeding uitgegeven door Tasker. Het verkrijgen van een verificatiepictogram kan afhankelijk zijn van het verstrekken van bepaalde informatie of documentatie door de Tasker-medewerker en wordt bepaald door Tasker of een derde-verificateur onder zijn voorwaarden. Het blijft de verantwoordelijkheid van de Tasker-werknemer om ervoor te zorgen dat de informatie of documentatie die wordt verstrekt bij het verkrijgen van een verificatiepictogram waar en nauwkeurig is en Tasker onmiddellijk moet informeren als een verificatiepictogram niet langer geldig is.
 • 10.7 Tasker kan naar eigen goeddunken Tasker-badges tegen een vergoeding aan Tasker-werknemers afgeven.
 • 10.8 De kwestie van een verificatiepictogram of Tasker-badge bij een Tasker-medewerker blijft in handen van Tasker en het weergeven en gebruiken van een verificatiepictogram of Tasker-badge is in licentie gegeven aan de Tasker-werknemer voor gebruik op het Tasker-platform. Elke verificatie die wordt verkregen als gevolg van de afgifte van een verificatiepictogram of Tasker-badge mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden buiten het Tasker-platform.
 • 10.9 Tasker behoudt het recht en het recht om een ​​verificatiepictogram of Tasker-badge niet uit te geven of te verwijderen zonder kennisgeving, als u een van de voorwaarden van deze overeenkomst, het verificatiepictogram of de Tasker-badge verkeerd hebt uitgegeven, verkeerd verkregen, is verlopen, is niet langer geldig of voor enige andere reden waarvoor verwijdering door Tasker vereist is.

11. VERZEKERING

 • 11.1 Tasker biedt haar Gebruikers de mogelijkheid om een ​​verzekering af te sluiten voor bepaalde Taakcontracten. Al deze verzekeringen worden aangeboden door een derde partij. Alle aanvragen en voorwaarden voor dergelijke WA-verzekeringen zijn beschikbaar op de Tasker-website wanneer deze beschikbaar zijn. Tasker bevestigt dat alle verzekeringspolissen Diensten van derden zijn en onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die zijn uiteengezet voor Diensten van Derden.
 • 11.2 Tasker beweert niet dat enige vorm van verzekering aangeboden via het Tasker Platform adequaat of geschikt is voor een bepaalde Gebruiker. Elke gebruiker moet zelf onderzoeken of verdere verzekeringen (zoals een werknemersverzekeringsverzekering) vereist zijn.
 • 11.3 Tasker kan ook zelf een ongevallen- en ongevallenverzekering afsluiten en die verzekering kan Tasker-werknemers voor bepaalde soorten werk uitbreiden. U erkent en gaat ermee akkoord dat in het geval dat een claim wordt ingediend met betrekking tot geleverde diensten en / of goederen geleverd door een Tasker-werknemer, en de verzekering afgesloten door Tasker (indien aanwezig) reageert op die claim, dan is deze clausule van toepassing. Als een claim wordt ingediend tegen een Tasker-werknemer, kan Tasker ervoor kiezen om een ​​claim in te dienen onder dergelijke polissen en als de claim succesvol is, behoudt Tasker zich het recht voor om het eventuele te veel of aftrekbare bedrag met betrekking tot de claim van de Tasker-werknemer terug te vorderen. Wanneer Tasker een claim indient en de verzekeraar beoordeelt dat de Tasker-werknemer verantwoordelijk is, heeft Tasker het recht om op die beoordeling te vertrouwen.
 • 11.4 De Tasker-werknemer erkent en gaat ermee akkoord dat in het geval dat een claim wordt ingediend met betrekking tot geleverde diensten en / of goederen geleverd door een Tasker-werknemer, en de verzekering afgesloten door Tasker (indien van toepassing) niet reageert op de claim of de vordering lager is dan het eigen risico van de verzekeraar, dan is deze clausule van toepassing. Tasker kan ervoor kiezen om een ​​bedrag te betalen om de claim te vereffenen. Voor zover de Tasker-werknemer aansprakelijk was of zou zijn voor het bedrag van de vordering, kan het door Tasker betaalde bedrag worden teruggevorderd door Tasker van de Tasker-werknemer. Tasker kan er ook voor kiezen om dit bedrag te verrekenen met toekomstige gelden die het aan de Tasker-werknemer verschuldigd is.

12. FEEDBACK

 • 12.1 U kunt klagen over elke opmerking op het Tasker Platform met behulp van de 'Rapport'-functie van het Tasker Platform of contact opnemen met Tasker via het Tasker Platform.
 • 12.1 Tasker heeft het recht om uw account te allen tijde op te schorten of te beŽindigen als Airtasker, naar eigen goeddunken, bezorgd is door feedback over u, of uw feedbackscore als problematisch beschouwt voor andere Tasker-gebruikers.

13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 • 13.1 Met uitzondering van aansprakelijkheid met betrekking tot schending van Niet-uitsluitbare Voorwaarden, aanvaardt Tasker, in de mate toegestaan ​​door de wet, uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor verlies of schade (actueel, speciaal, direct, indirect en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend , verdacht en onvermacht, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt (inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade met betrekking tot enige onjuistheid van de verstrekte informatie, of het gebrek aan geschiktheid voor het doel van geleverde goederen of geleverde diensten), voortvloeiend uit of op enige manier verbonden met enige transactie tussen Job Posters en Tasker-werknemers.
 • 13.2 Met uitzondering van aansprakelijkheid in verband met een inbreuk op een niet-uitsluitbare voorwaarde, aanvaardt Tasker, in de mate toegestaan ​​door de wet, uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor verlies of schade (actueel, speciaal, direct, indirect en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, verdacht en onvermacht, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt (inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade met betrekking tot enige onjuistheid van de verstrekte informatie of het gebrek aan geschiktheid voor het doel van geleverde goederen of geleverde diensten), voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verbonden met een transactie tussen u en een externe serviceprovider die van tijd tot tijd op het Tasker-platform kan worden opgenomen.
 • 13.3 Met uitzondering van aansprakelijkheid in verband met een inbreuk op een niet-uitsluitbare voorwaarde, is de aansprakelijkheid van Tasker jegens een gebruiker van de Tasker-service beperkt tot het totale bedrag van de betaling door die gebruiker aan Tasker gedurende de periode van twaalf maanden voorafgaand aan een incident dat aansprakelijkheid veroorzaakt van Tasker, of $ 50, afhankelijk van welke hoger is.
 • 13.4 De aansprakelijkheid van Tasker jegens U voor een inbreuk op een niet-uitsluitbare voorwaarde (anders dan een niet-uitsluitbare voorwaarde die wettelijk niet beperkt kan worden) is beperkt, naar onze keuze voor het opnieuw leveren, vervangen of repareren of betalen van de kosten van het opnieuw leveren, vervangen of repareren van goederen ten aanzien waarvan de inbreuk heeft plaatsgevonden, of het opnieuw leveren of betalen van de kosten van het opnieuw leveren, diensten waarvoor de inbreuk heeft plaatsgevonden.

14. PRIVACY

 • 14.1 Het privacybeleid van Tasker, dat beschikbaar is op tasker.be/privacy , is van toepassing op alle Gebruikers en maakt deel uit van deze Overeenkomst. Gebruik van het Tasker-platform bevestigt dat u instemt met en machtigt voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met het privacybeleid van Tasker.
 • 14.2 Externe serviceproviders zullen hun service verlenen volgens hun eigen privacybeleid. Voordat u een service van een externe partij accepteert, moet u hun servicevoorwaarden, inclusief hun privacybeleid, controleren en ermee instemmen.

15. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

 • 15.1 Tasker kan deze Overeenkomst of het Beleid (en de Tasker-pagina's waarop ze worden weergegeven) van tijd tot tijd wijzigen. Tasker zal dergelijke wijzigingen aan uw Tasker-account sturen of u de volgende keer dat u zich aanmeldt, op de hoogte brengen.
 • 15.2 Wanneer u actief instemt met de voorwaarden (bijvoorbeeld door op een knop te klikken met de mededeling "Ik ga akkoord") of het Tasker-platform op enigerlei wijze gebruikt, inclusief het voeren van handelingen in verband met een Taakovereenkomst, zijn de gewijzigde voorwaarden onmiddellijk van kracht . In alle andere gevallen worden de gewijzigde voorwaarden automatisch van kracht 30 dagen nadat ze aanvankelijk aan u zijn meegedeeld.
 • 15.3 Als u het niet eens bent met enige wijziging van deze Overeenkomst (of een van onze beleidsregels), moet u Tasker die uw Tasker-account beŽindigt, op de hoogte brengen en stoppen met het gebruik van de Tasker-services. Behalve zoals specifiek beschreven in of geautoriseerd door deze Overeenkomst, kunnen de voorwaarden van deze Overeenkomst en enig Tasker-beleid niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk door U en Tasker ondertekend.

16. GEEN AGENTSCHAP

 • 16.1 Door deze Overeenkomst wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of een andere soortgelijke relatie gecreŽerd. U hebt met name geen bevoegdheid om Tasker, zijn gelieerde entiteiten of gelieerde ondernemingen op welke manier dan ook te binden. Tasker bevestigt dat alle diensten van derden die mogelijk worden gepromoot op de Tasker-service uitsluitend door dergelijke externe dienstverleners worden geleverd. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst Tasker uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor enig verlies of enige schade die u op enige manier hebt geleden als gevolg van de uitvoering of niet-uitvoering van een dergelijke Dienst van Derden.

17. AANKONDIGINGEN

 • 17.1 Behalve waar anders vermeld, moeten kennisgevingen per aangetekende brief of per e-mail worden gedaan, hetzij op het contactadres van Tasker zoals weergegeven op het Tasker Platform, hetzij op het contactadres van Tasker-gebruikers zoals verstrekt bij de registratie. Elke kennisgeving wordt geacht te zijn gegeven:
  • (a) indien verzonden per e-mail, 24 uur na verzending van de e-mail, tenzij de Job Poster op de hoogte is gesteld dat het e-mailadres ongeldig is of de e-mail niet kan worden bezorgd, en
  • (b) indien verzonden per prepaid post, drie werkdagen na de datum van verzending, of op de zevende werkdag na de datum van verzending indien verzonden naar of geboekt behalve op zaterdag, zondag of nationale feestdag.
 • 17.2 Kennisgevingen met betrekking tot de uitvoering van een Dienst van Derden moeten aan die derde partij worden geleverd zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden van derden.

18. BEMERKING EN GESCHILLENBESLECHTING

 • 18.1 Tasker moedigt u aan om geschillen (met inbegrip van claims voor teruggaven of restituties) rechtstreeks met andere gebruikers te proberen oplossen. Dienovereenkomstig erkent en stemt u ermee in dat Tasker, naar eigen goeddunken, uw informatie kan verstrekken terwijl deze beslist geschikt is voor andere partijen die betrokken zijn bij het geschil.
 • 18.2 Tasker biedt mogelijk toegang tot een Geschillen Service van derden. Als een dergelijke service wordt geleverd, kan elk van de partijen de wederpartij vragen de Geschillenbeslechting van derden in te dienen als de partijen het geschil niet rechtstreeks hebben opgelost. Algemene voorwaarden voor de Geschillencommissie van derden zijn te vinden op https://assemblypayments.com . Tasker bevestigt dat de Geschillenbeslechting van derden een Dienst van Derden is en onderworpen is aan aanvullende voorwaarden die zijn uiteengezet voor Diensten van Derden. De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het betalen van de kosten in verband met de Geschillenbeslechting van derden in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Geschillenregeling van derden.
 • 18.3 Geschillen met een externe serviceprovider moeten geschieden op basis van een geschillenbeslechtingsproces zoals uiteengezet in de servicevoorwaarden van de externe serviceprovider.
 • 18.4 Tasker heeft het recht om een ​​Taakbetaling het onderwerp te maken van een geschil in de Borg-account, totdat het geschil is opgelost.
 • 18.5 Als u een klacht heeft over de Tasker-service, neemt u hier contact met ons op
 • 18.6 Als Tasker u informatie verstrekt over andere Tasker-gebruikers om geschillen op grond van deze clausule op te lossen, erkent u en stemt u ermee in dat dergelijke informatie alleen zal worden gebruikt voor het oplossen van het geschil (en geen ander doel) en die u zult vrijwaren Tasker tegen alle claims met betrekking tot enig ander gebruik van informatie die niet is toegestaan ​​door deze Overeenkomst.

19. BEňINDIGING

 • 19.1 U of Tasker kan uw account en deze Overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beŽindigen.
 • 19.2 BeŽindiging van deze Overeenkomst heeft geen invloed op enig Taakcontract dat is gesloten tussen Tasker-gebruikers. Als u een taakovereenkomst bent aangegaan, moet u zich houden aan de voorwaarden van die taakovereenkomst, inclusief het leveren van de diensten of het betalen van de taakbetaling, zoals van toepassing.
 • 19.3 Services van derden zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van derden.
 • 19.4 Secties 4 (vergoedingen), 13 (beperking van aansprakelijkheid) en 18 (bemiddeling en geschillenbeslechting) en alle andere voorwaarden die naar hun aard van toepassing blijven, blijven van kracht na beŽindiging of afloop van deze overeenkomst.
 • 19.5 Als uw account of deze overeenkomst om welke reden dan ook wordt beŽindigd, is het u niet toegestaan ​​zonder verdere toestemming van Tasker verdere accounts bij

††††† Tasker aan te maken en kunnen wij alle andere accounts die u gebruikt beŽindigen.

20. ALGEMEEN

 • 20.1 Deze Overeenkomst valt onder de wetten van Vlaams Gewest Belgie. Jij en Tasker onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Hasselt, Belgie.
 • 20.2 De bepalingen van deze Overeenkomst zijn scheidbaar en als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, kan deze bepaling worden verwijderd en de overblijvende bepalingen uitvoerbaar zijn.
 • 20.3 Deze Overeenkomst kan door Tasker aan een derde partij worden toegewezen of worden vernieuwd zonder uw toestemming. In het geval van een opdracht of novatie blijft Gebruiker gebonden door deze Overeenkomst.
 • 20.4 Deze Overeenkomst beschrijft de volledige overeenkomst en overeenstemming tussen Gebruiker en Tasker met betrekking tot het onderwerp.

Herzien December 2017 copyright Tasker 2017

BIJLAGE A:

TAAKCONTRACT

De termen die in dit Taakcontract worden gebruikt, hebben de betekenis die is uiteengezet in de Woordenlijst van Tasker. Een taakovereenkomst wordt gecreŽerd in overeenstemming met de Tasker-overeenkomst. De Job Poster en de Tasker-medewerker sluiten dit taakcontract op de volgende voorwaarden:

 • 1 AANVANGSDATUM EN TERMIJN
  • 1.1 Dit Taakcontract wordt gecreŽerd wanneer de Job Poster de Tasker Worker's Aanbieding op een Gepubliceerde Taak accepteert om Services te leveren.
  • 1.2 Dit contract zal worden voortgezet totdat het wordt beŽindigd in overeenstemming met clausule 7.
 • 2 DIENSTEN
  • 2.1 De Tasker-werknemer zal de Diensten op een correcte en vakbekwame manier uitvoeren.
  • 2.2 De Tasker-werknemer moet de Services uitvoeren op het tijdstip en op de locatie die zijn overeengekomen.
 • 3 GARANTIES
  • 3.1 Elke partij garandeert dat de informatie die wordt verstrekt bij het creŽren van dit Taakcontract waar en accuraat is.
  • 3.2 De Tasker-werknemer garandeert dat hij / zij het recht heeft om te werken en diensten te verlenen en relevante licenties in BelgiŽ te houden.
  • 3.3 De partijen nemen de consumentengaranties op in dit taakcontract, ook al zijn ze nog niet wettelijk vastgelegd.
 • 4 BETALING OF ANNULERING
  • 4.1 Bij het creŽren van dit Taakcontract moet de Taakaffiche de taakbetaling op de Borg-rekening betalen.
  • 4.2 Nadat de Services zijn voltooid, zal de Tasker-werknemer op het Tasker-platform kennisgeving doen.
  • 4.3 De opdrachtposter wordt gevraagd om te bevestigen dat de Services zijn voltooid. Als de Tasker de Services heeft voltooid in overeenstemming met clausule 2, moet de Job Poster het Tasker Platform gebruiken om de Werknemersbetaling vrij te geven van de Borg-rekening.
  • 4.4 Indien de partijen overeenkomen om dit Taakcontract te annuleren, of de Taakaffiche niet in staat is om contact op te nemen met de Tasker-werknemer om het Taakcontract uit te voeren, zal de Werknemer Betaling worden behandeld in overeenstemming met de Gebruikersovereenkomst.
 • 5 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  • 5.1 Behalve voor aansprakelijkheid met betrekking tot een schending van een niet-uitsluitbare voorwaarde, sluiten de partijen alle gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de services en eventuele claims van een derde persoon of dit taakcontract uit, zelfs als de partij die de oorzaak is de breuk wist dat het verlies mogelijk was of dat het verlies anders te voorzien was.
  • 5.2 De aansprakelijkheid van elke partij jegens de ander met uitzondering van een schending van een niet-uitsluitbare voorwaarde is beperkt tot de taakbetaling.
 • 6 GESCHILLEN
  • 6.1 Indien er een geschil ontstaat tussen de partijen, zullen de partijen proberen het geschil binnen 14 dagen op te lossen door middel van informele onderhandelingen (per telefoon, e-mail of anderszins).
  • 6.2 Als de partijen niet in staat zijn om het geschil op te lossen in overeenstemming met clausule 6.1, verwijst elke partij het geschil naar de Geschillencommissie van derden en handelt zij in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van de Geschillencommissie van derden.
 • 7 BEňINDIGING VAN DE OPDRACHT

Dit taakcontract wordt beŽindigd wanneer:

  • (a) de Services zijn voltooid en de Taakbetaling is vrijgegeven van de Borg-rekening;
  • (b) een partij wordt beŽindigd of geschorst van het Tasker Platform, bij de verkiezing van de andere partij;
  • (c) indien anders overeengekomen door de partijen of de Geschillenbeslechting van derden; of
  • (d) aangemeld door Tasker in overeenstemming met de Tasker-overeenkomst van de partij.
 • 8 TOEPASSING VAN BELEID

De partijen nemen door middel van verwijzing het van toepassing zijnde beleid op.

 • 9 TOEPASSELIJKE WET

Dit taakcontract valt onder de wetten van Belgie. De partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van Belgie.

Herzien December 2017 copyright Tasker 2017

Airtasker Woordenlijst

"Overeenkomst" betekent de meest recente versie van de overeenkomst tussen Tasker en een Gebruiker.

"Tasker" "wij" "ons" "onze" betekent Tasker V.O.F

"Tasker-badge" betekent een badge die aan een gebruiker kan worden verleend op basis van het voldoen aan bepaalde kwalificaties of andere drempels van de gebruiker, waaronder verificatiepictogrammen, zoals bepaald en vastgesteld door Tasker.

"Tasker Platform" betekent de Tasker-website op http://www.tasker.be/, tasker-smartphone-app en elk ander aangesloten platform dat van tijd tot tijd kan worden geÔntroduceerd.

"Tasker Services" betekent de service van het leveren van het Tasker Platform.

"Tasker-werknemer" betekent een gebruiker die diensten levert aan Job-posters.

"Business Partner Contract" betekent een contract tussen een zakenpartner en een Tasker-werknemer om zakelijke diensten te verlenen.

"Zakenpartner" betekent het bedrijf of individu dat een overeenkomst aangaat met Tasker om zakelijke diensten te verwerven.

"Zakelijke diensten" betekent diensten die door een Tasker-werknemer aan een zakenpartner worden geleverd met het doel deze aan een derde partij te verkopen (zoals de klant van de zakenpartner).

Onder "gevolgschade" wordt verstaan ​​elk verlies, elke schade of kosten die opeisbaar zijn:

 • (a) met uitzondering van een verlies, schade of last die zou worden geleden of geleden door een persoon in een soortgelijke situatie als de persoon die lijdt of de schade of kosten oploopt; of
 • (b) wat een verlies is van:
  • eenkans of goodwill;
  • b. winst, verwachte besparingen of zaken;
  • c. gegevens; of
  • d. waarde van alle apparatuur,

en alle kosten of uitgaven die zijn gemaakt in verband met het voorgaande.

"Consumentengaranties" betekent de garanties voor de consument die zijn opgenomen in Deel 3-2 van de ACL.

"Borg-account" betekent het Borg-account.

"Borg-provider" betekent een entiteit die het Borg-account beheert.

"Vergoedingen" betekent alle vergoedingen die door Gebruikers, inclusief de Servicetoeslag, aan Tasker worden betaald.

"Identificeer Verificatiediensten" betekent de hulpmiddelen die beschikbaar zijn om Gebruikers te helpen de identiteit, kwalificaties of vaardigheden van andere Gebruikers te verifiŽren, inclusief verificatie van mobiele telefoons, verificatie van betalingsinformatie, Referenties, integratie met sociale media, Tasker-badges en Verificatiepictogrammen.

"Jobaffiche" betekent een gebruiker die op het Tasker-platform berichten op zoek naar bepaalde services.

"Marketingmateriaal" betekent alle updates, nieuws en speciale aanbiedingen met betrekking tot Tasker of haar Diensten van Derden.

"Niet-uitsluitbare voorwaarde" betekent elke impliciete voorwaarde, garantie of garantie in een contract waarvan de uitsluiting in strijd zou zijn met de wet of een deel van het contract ongeldig zou maken.

"Aanbieding" betekent een aanbieding gedaan door een Tasker-werknemer in reactie op een Geplaatste Taak om de Services uit te voeren.

"Beleid" betekent het beleid dat door Tasker op het Tasker Platform wordt gepost, inclusief maar niet beperkt tot het Privacybeleid en de Communityrichtlijnen.

"Geplande taak" betekent het verzoek van de Job Poster voor Services en omvat de deadline voor voltooiing, prijs en beschrijving van de te leveren Services.

"Referentie" betekent een functie die een Gebruiker toestaat om andere Gebruikers te verzoeken een referentie op het Tasker Platform te plaatsen die die Gebruiker goedkeurt.

"Services" betekent de services die worden weergegeven zoals beschreven in de Gepubliceerde taak, inclusief eventuele variaties of wijzigingen die zijn overeengekomen voorafgaand aan of volgend op de totstandkoming van een Taakovereenkomst.

"Servicetoeslag" betekent de vergoeding die de Tasker-werknemer moet betalen als tegenprestatie voor Tasker die de Tasker-werknemer verbindt met de Job-poster, zijnde vijftien (15) procent van de taakbetaling.

"Site" betekent de website op http://www.tasker.be/.

"Opgeslagen waarderingskaart" betekent de fysieke of virtuele kaart, coupon, tegoedbon of code met tegoed of een korting voor gebruik op het Tasker Platform.

"Kennisgeving" betekent elke aanvraag voor Tasker om inhoud op het Tasker Platform te verwijderen vanwege een claim van schending van het auteursrecht.

"Taakovereenkomst" betekent het afzonderlijke contract dat wordt gevormd tussen een Job Poster en een Tasker Worker for Services, waarvan de voorwaarden zijn opgenomen in Bijlage A bij de Overeenkomst.

"Taakbetaling" betekent de betaling van de Borg-rekening door de Taakaffiche tegen de overeengekomen prijs voor Diensten (inclusief enige variatie), maar omvat geen kosten die de Tasker-werknemer heeft gemaakt bij het voltooien van de Services waarvan de Tewerkstellingsaffiche akkoord gaat om deze terug te betalen.

"Geschillenbeslechting van derden" betekent een externe dienstverlener voor geschillenbeslechting die wordt gebruikt om geschillen tussen gebruikers op te lossen.

"Services van derden" betekent de promoties en links naar diensten aangeboden door derden, zoals van tijd tot tijd te zien op het Tasker Platform.

"Gebruiker" betekent de persoon die zich heeft aangemeld om het Tasker-platform te gebruiken, of dit nu als Job Poster, Tasker Worker of anderszins is.

"Verificatiepictogrammen" betekent de pictogrammen die beschikbaar zijn voor weergave in een gebruikersprofiel en dergelijke berichten op het Tasker-platform om gegevens te bevestigen die intern zijn geverifieerd door Tasker, zoals een kwalificatie, licentie, certificaat of andere vaardigheid van een gebruiker.

"Werknemersbetaling" betekent de taakbetaling minus eventuele kosten.

Interpretatieregels:

In de Tasker-overeenkomst en alle beleidsregels, behalve waar de context anders vereist:

 • (a) het enkelvoud omvat het meervoud en omgekeerd, en een geslacht omvat andere geslachten;
 • (b) een andere grammaticale vorm van een gedefinieerd woord of uitdrukking heeft een overeenkomstige betekenis;
 • (c) een verwijzing naar een document of instrument omvat het document of instrument als noviciaat, gewijzigd, aangevuld of vervangen van tijd tot tijd;
 • (d) een verwijzing naar A Ä, Ä A, euro of Ä naar de Europese valuta;
 • (e) een verwijzing naar tijd is naar de tijd in Brussel, BelgiŽ;
 • (f) een verwijzing naar een persoon omvat een natuurlijke persoon, partnerschap, rechtspersoon, vereniging, gouvernementele of lokale autoriteit of instantie of andere entiteit;
 • (g) een verwijzing naar een wet, verordening, code of andere wet omvat voorschriften en andere instrumenten in het kader daarvan en consolidaties, wijzigingen, re-enactments of vervangingen van een van hen;
 • (h) de betekenis van algemene woorden wordt niet beperkt door specifieke voorbeelden die worden geÔntroduceerd door het opnemen van bijvoorbeeld, of soortgelijke uitdrukkingen;
 • (i) titels zijn alleen bedoeld als overzicht en hebben geen invloed op de interpretatie;
 • (j) elke overeenkomst, vertegenwoordiging, garantie of vrijwaring ten gunste van twee of meer partijen (met inbegrip van wanneer twee of meer personen in dezelfde gedefinieerde term zijn opgenomen) komt hen gezamenlijk en hoofdelijk ten goede; en
 • (k) een bouwregel is niet van toepassing op het nadeel van een partij, omdat de partij verantwoordelijk was voor de voorbereiding van deze overeenkomst of een deel daarvan.

Herzien december 2017 copyright Tasker 2017

 

ÔĽŅ